Systemy stacjonarne

AQUATOR

…są to systemy „szyte na miarę” w zależności od zapotrzebowania klienta

Fuleda Park Sp z o.o. 300 m3/dobę uzdatnionej wody

AQUATOR – BEZPIECZNA WODA.

Idea przyświecająca powstaniu systemu Aquator, zrodziła się w związku z pogorszeniem się jakości wody przeznaczonej do picia. Dotyczy zabezpieczenia jakości wody w sytuacjach kryzysowych spowodowanych katastrofami ekologicznymi i awariami jak również narastającej eksploatacji sieci wodociągowej.

System może być stosowany do uzdatniania wody różnego pochodzenia, jak studnie, rzeki, jeziora, wody gruntowe i podziemne. Może służyć także do poprawiania jakości wody wodociągowej ale nie akceptowalnej ze względu na okresowe przekroczenia niektórych dopuszczalnych wartości normowych, stabilizując jej parametry. Poprawia smak i zapach. System zabezpiecza przed skażeniami bakteriologicznymi, chemicznymi i radioaktywnością, gwarantując najwyższą jakość wody pitnej.

Pozwala na zastosowanie w każdej skali zarówno domu jednorodzinnego, bloku mieszkalnego jak również osiedla. Nie wymaga dodatkowej infrastruktury, działa automatycznie, przepływowo.

System Uzdatniania Wody AQUATOR jest typoszeregiem urządzeń, które mają zastosowanie w przypadku braku podstawowych danych jakości wody lub zmiennej jakości wody.

Zakres usuwanych substancji potencjalnie niebezpiecznych (z wody pitnej).

Standardowy system:

 • Kationy metali ciężkich (jak żelazo Fe, mangan Mg, miedź Cu 2+ , nikiel Ni 2+ , ołów Pb 2+ , itd., i szczególne toksycznych, jak rtęć Hg 2+ , kadm Cd 2+ , tal Tl 2+ , arsen As 3+ i inne).
 • Aniony jak azotany NO 3 - , azotyny NO 2 - , fosforany PO 4 , chromiany CrO 4 2- , cyjanki CN - (również kompleksy cyjankowe z kationami metali), arseniny AsO 3 3- i arseniany AsO 4 3- , siarczki S 2- , i wiele innych : nieorganicznych jak i organicznych anionów, jak fenolany PhO - , aniony detergentów anionowych R-SO 3 - itp.
 • Szkodliwe i niebezpieczne mikroorganizmy : bakterie, grzyby, wirusy, glony, pierwotniaki, (również bakterie typu clostridia i cryptosporidium).

TYPOSZEREG URZĄDZEŃ STANDARDOWYCH:

1. Aquator 1.

 • wydajność : 1,0 m 3 /h (nominalnie) 1,6 m 3 /h (maximum),
 • system filtracji mechanicznej (filtr ręcznie sterowany lub wymienne wkłady),
 • 3 filtry w szeregu, średnica filtrów : 8 ” wysokość 35”,
 • lampa UV,
 • powierzchnia zabudowy 2.5 m 2 .
 • Wersja tylko do systemów wodociągowych.

2. Aquator 2.

 • wydajność : 2,4 m 3 /h (nominalnie)  3.6 m 3 /h (maksymalnie),
 • system filtracji mechanicznej (filtr ręcznie sterowany lub wymienne wkłady),
 • 3 filtry w szeregu , średnica filtrów 12 ” wysokość 54”,
 • lampa UV,
 • powierzchnia zabudowy 3.0 m 2 .
 • Wersja tylko do systemów wodociągowych.

3. Aquator 4

 • wydajność : 4.0 m 3 /h (nominalnie)  6.4 m 3 /h (maksymalnie),
 • system filtracji mechanicznej (automatyczna),
 • 3 filtry w szeregu średnica filtrów 16 “ wysokość 65“,
 • lampa UV,
 • powierzchnia zabudowy 5m 2.

4. Aquator 6

 • wydajność : 6.5 m 3 /h ( nominalnie) 8.2 m 3 /h (maksymalnie),
 • system filtracji mechanicznej ( automatyczna),
 • 3 filtry w szeregu średnica filtrów 18” wysokość 65”,
 • lampa UV,
 • powierzchnia zabudowy 6m 2 .

5. Aquator 9

 • wydajność : 9.0 m 3 /h (nominalnie)  14.4 m 3 /h (maksymalnie),
 • system filtracji mechaniczny (automatyczna),
 • 3 filtry w szeregu średnica filtrów 24” wysokość 69”,
 • lampa UV,
 • powierzchnia zabudowy 10 m 2 .

6. Aquator 16

 • wydajność : 16.0 m 3 /h (nominalnie)  25.6 m 3 /h (maksymalnie),
 • system filtracji mechanicznej (automatyczna),
 • 3 filtry w szeregu średnica filtrów 32” wysokość 72”,
 • lampa UV,
 • powierzchnia zabudowy 15 m 2 .

7. Aquator 20

 • wydajność : 20,0 m 3 /h (nominalnie)  32.4 m 3 /h (maksymalnie),
 • system filtracji mechanicznej (automatyczna),
 • 3 filtry w szeregu , średnica 36” wysokość 72”,
 • lampa UV,
 • powierzchnia zabudowy 15 m 2 .

ROZSZERZONY ZAKRES EFEKTYWNOŚCI :

Możliwe jest rozszerzenie zakresu efektywności systemu, dla zastosowań specjalnych. Jeśli niezbędne są specjalne wymagania, użytkownik winien określić zanieczyszczenia, które mają być wyeliminowane z uzdatnianej wody. Ponieważ dysponujemy pokaźną wiedzą na temat technik jonowymiennych, jak i doświadczenie w poszczególnych procesach chemicznych, rozwiązania mogą być natychmiast zastosowane, z gwarancją ich pełnej skuteczności..

Dotyczy to zarówno obciążeń zanieczyszczeniami jak również miejscem ujęcia ( woda powierzchniowa ).

W takiej sytuacji stosujemy przystawki spełniające „zadania specjalne”.

W przypadku obciążeń zanieczyszczeniami chemicznymi jest to dodatkowy filtr lub system filtracji (np. wyłapywanie cezu ) lub system pomp i filtracji mechanicznej w przypadku wody powierzchniowej lub zasilania ze studni głębinowych.