Ścieki

OPRACOWANE SYSTEMY I TECHNOLOGIE:

 1. System wyłapywania amoniaku ze ścieku systemu chłodzenia w fabryce nawozów sztucznych i zamknięcie obiegu wody.
 2. Modernizacja obróbki ścieków w galwanizerniach pozwalającą ograniczyć ścieki do 5% i program zamknięcia obiegów pozwalający odzyskiwać składniki kąpieli galwanicznych wyłapujący chrom i inne metale będące składnikami kąpieli.
 3. Wyłapywanie żelaza i manganu z wody łącznie z kompleksami, jak również jony innych metali ciężkich w tym rtęci, talu, baru, ołowiu itp.
 4. Opracowaliśmy technologię wyłapywania związków biogennych po oczyszczalni ścieków komunalnych, pozwalającą na prowadzenie procesu bez konieczności składowania i napowietrzania ścieków, co upraszcza proces doczyszczania, obniża koszty a jednocześnie pozwala spełnić ciągle zaostrzane normy lub wykorzystać wodę szarą.
  1. małe oczyszczalne biologiczne do 50 rlm (rzeczyw. licz. mieszkańc.)
 5. Oczyszczanie wód geotermalnych i solanek z baru Ba, strontu Sr i radioaktywnego radu Ra.
 6. Program naturalnego zagospodarowania gnojowicy – odpadu powstającego przy hodowli wielko-fermowej i substratu pofermentacyjnego z biogazowni.
 7. System wyłapywania formaldehydu i metanolu ze ścieków pochodzących z fabryk tworzyw sztucznych.
 8. System wyłapywania amoniaku z kondensatów procesowych z cukrowni.
 9. System oczyszczania ścieków po utylizacji amunicji wyłapywanie rtęci i ołowiu.
 10. Systemy oczyszczania wód procesowych po produkcji TNT.
 11. System wyłapywania i zagospodarowania ścieków obciążonych siarczanami
 12. Technologia odzysku lantanowców z fosfogipsu.
 13. Ogólnie wody kopalniane
 14. Oczyszczanie ścieków (płynu zwrotnego) powstających po szczelinowaniu hydraulicznym
 15. Opracowanie technologii wyłapywania fenoli z jezior i rzek.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

W założeniach naszych projektów, fundamentalną zasadą jest zamykanie obiegów lub ograniczenie ilości ścieków w procesach uzdatniania wody i oczyszczania cieczy. Taka idea jest w dzisiejszych czasach zgodna z polityką gospodarki wodnej. Wiele krajów wprowadziło ograniczenia zużycia  wody, dotyka to dzisiaj przede wszystkim przemysł, ale w coraz większym stopniu dotyczy również ludności cywilnej. Jest wiele sposobów motywowania oszczędzania wody i działamy zgodnie z tymi zasadami. Wszystkie nasze systemy oczyszczania, doczyszczania I uzdatniania występują w formie mobilnych kontenerów co zaoszczędza czas w sensie biurokratycznym (pozwolenia).

ZALETY SYSTEMÓW JONITOWYCH:

 • Bezawaryjna praca i prosta obsługa – pełna automatyka,
 • Trwałość złóż,
 • Małe gabaryty stacji-ograniczenie kosztów na infrastrukturę,
 • Długie cykle pracy,
 • Śladowa ilość ścieków.
 • Krótki czas realizacji,
 • Selektywne wyłapywanie zanieczyszczeń.

Jesteśmy też przygotowani do rozwiązywania coraz to nowych wyzwań, problemów w zakresie czyszczenia cieczy i ochrony środowiska stosując również inne znane technologie zgodnie z oczekiwaniami klienta.