Osiąnięcia i referencje

OSIĄGNIĘCIA:

 • Opracowaliśmy i wyprodukowaliśmy urządzenie przeznaczone do uzdatniania wody powierzchniowej do jakości wody zdatnej do picia pod nazwą KASKADA. Urządzenie to zabezpiecza dostęp do wody zdatnej do picia w sytuacjach kryzysowych i katastrofach ekologicznych. Otrzymaliśmy Złoty Medal Targów Poznańskich Poleko 2004, tytuł Europrodukt 2002 oraz pozytywne opinie Instytutu Ochrony Środowiska, Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz Certyfikat Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Urządzenie jest standardowym wyposażeniem Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony ludności cywilnej w sytuacjach kryzysowych, posiada patent. W tym patent i atest PZH na mineralizację wody chlorkami wapnia oraz magnezu.
 • Opracowaliśmy i przeprowadziliśmy próby potwierdzające skuteczność urządzenia będącego systemem filtracji wody pozwalającego zamknąć obieg wody w hodowlach ryb i utrzymać startowe parametry wody.
 • Posiadamy technologię dejonizacji wody o przewodności poniżej 1 us niezbędnej do produkcji koloidów w nanotechnologii. Woda o takich parametrach może być zastosowana w elektrociepłowniach, elektrowniach, kotłowniach, elektronice, farmaceutyce itp. Nasze opracowanie jest również kompleksowym zagospodarowaniem ścieków powstających w trakcie procesu dejonizacji. Opracowany system pozwala wyprodukować nawóz mineralny niezbędny w rolnictwie.

Przedstawiamy tylko wybrane realizacje:

 • Reckitt Benckiser Polska - nano filtracja i odzysk cennych pierwiastków
 • Nitrochem S. A. - oczyszczanie ścieków po produkcji TNT (jako jedyna firma na świecie)
 • Nitro Erg S. A. - oczyszczanie ścieków po produkcji TNT
 • Kampania Polski cukier - oczyszczanie ścieków amoniakalnyh po produkcji soku rzadkiego (jako jedyna firma na świecie)
 • Oczyszczanie wody z arsenu - źródła wody pitnej
 • PGE Kopalnia Turów - oczyszczanie ścieków kopalnianych
 • Miejski ogród zoologiczny w Warszawie - oczyszczanie wody ze związków biogennych
 • Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy - uzdatnienie wody w laboratorium
 • Fuleda Park Sp. z o.o. uzdatnianie wody 300m3